លើបណ្តាញទូរស័ព្ទជជែកបណ្តាញរ៉ូឡែតជជែកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនងរវាងបុរសនិងស្ត្រី ពេលខ្លះពួកគេអនុវត្តធាតុមួយនៃគំរោងហើយភាព។ នៅក្នុងការស្វែងរកថ្មីស្គាល់និងស្នេហា,អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិជាញឹកញាប់បង្វែរទៅលើបណ្តាញវីដេអូជជែកដោយទូរស័ព្ទ។ ដោយសារក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីអាចមានឥរិយាបង្គួរពួកគេចូលចិត្តដើម្បីបង្ហាញមិនពិតរបស់អារម្មណ៍និងអារម្មណ៍លើកដំបូរិច្ឆេទ។ ដូច្នេះតើអ្នកនឹងរៀនដើម្បីមានឥរិយាដូចជាអ្នកធ្វើបានប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់,ប្រសិនបើពួកគេបន្តរបស់អ្នកស្គាល់គ្នានៅក្នុងអនាគត? មានសញ្ញាមួយចំនួននៃឥរិយាបថនៃការរួមភេទខ្លាំង,ដែលពិតជានឹងធ្វើឱ្យអ្នកយល់ពីរបៀបនេះអនុវត្តទៅពិសេសអ្នកទស្សនានៃការទូរស័ព្ទជជែកបណ្តាញឡែត។ ទុកដាក់របស់ពួកគេកាយវិការទឹកមុខ,អារម្មណ៍,សំឡេម្លេងនេះ,ឥរិយាបថនិងយ៉ាងខ្លាំង។ ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាអារម្មណ៍,ងប់ងល់និងមិនធុញ,ពួកគេនឹងបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈពាក្យសំដីនិងហើញ្ញានៅក្នុងបណ្តាញបណ្តាញជជែ៖ឥរិយាបទនៃបុរសម្នាក់នៅក្នុងក្ដីស្រឡាញ់ក្នុងអំឡុងបណ្តាញឡែកជាមួយរបស់គាត់ទូរស័ព្ទ របស់គាត់អារម្មណ៍និងនិយាយសម្រាប់ខ្លួនឯង។ ដូច្នេះក្មេងស្រីនេះនឹងមិនមានការលំបាក យល់ហើយចំណាំរបស់នាងបំណងពិត។ លើសពីនេះស្មើររួមភេទបានល្អចារណញាណនិងអារម្មណ៍ងើយកន្តើយតទៅទៀតមនុស្សម្នាក់នៅលើការសន្លប់កម្រិត។ ជជែករ៉ូឡែតដប់ប្រាំបីបូកដោយគ្មានធាតុមួយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅផ្លាស់ប្តូរគំនិតនិងអារម្មណ៍អំឡុងពេលសន្ទនា។ អ្នកនឹងមិនត្រូវបានអផ្សុកនៅទីនេះ។ ប្រសិនបើការមុនមនុស្សម្នាក់មិនបាន អ្នក,បន្តជាមួយនឹងបន្ទាប់មនុស្សម្នាក់និងបន្តទៅមានការសប្បាយ។ យើងគួរតែត្រូវបានភ្ញាក់ផ្អើលដែលឥតគិតថ្លៃអនាមិកវីដេអូជជែកបានក្លាយជាពេញនិយមខ្លាំងណាស់។ វាគឺជាការមិនមែនថាពួកគេខ្វះការតមធ្យមដូចជាប្រព័ន្ធបែបនេះ។ ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាការងាយស្រួ៖បើកចំហសម្រាប់មនុស្ស,រហ័សចូលដំណើរនិងសមត្ថភាពដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយផ្សេងទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មាននិម្មិតមួយលិខិតឆ្លង។